Całka i szczęście

Całka dla niektórych jest symbolem trudnej matematyki, takiej tylko dla wtajemniczonych. Zademonstrowane będzie, że całka jest bardzo naturalnym pojęciem, którego istota jest nie tylko łatwa do zrozumienia, ale nasuwa też mnóstwo możliwości zastosowań w pozornie odległych dziedzinach. Pokazane będzie, na przykład, jak przy pomocy całki określić liczbowo szczęście rozumiane jako zadowolenie z życia w całości.

Zajęcia odbyły się: 8.05.2010
Wykładowca: prof. Tadeusz Rzeżuchowski