O kolorowaniu map i nie tylko map

Wykład ma na celu przedstawienie problemu kolorowania map, czyli słynnej hipotezy o czterech kolorach. Po wstępnie historycznym sformułujemy problem przy pomocy grafów planarnych. Dzięki formule Eulera dowiemy się, że w każdym takim grafie jest wierzchołek małego stopnia i dlaczego to ułatwia kolorowanie. Przedstawimy dowód twierdzenia o 6 kolorach i trochę trudniejszy o 5 kolorach, no i dlaczego twierdzenie o 4 kolorach jest takie trudne.

Zajęcia odbyły się: 14.03.2010
Wykładowca: dr Konstanty Junosza Szaniawski