Liga zadaniowa 2014/15

Kolejne zadanie Ligii zadaniowej Mini Akademii jest juz dostępne.

Rozwiązanie zadania należy przesłać drogą mailową na adres miniliga@mini.pw.edu.pl w treści maila lub w postaci załączonego pliku w formacie PDF. Sprawdzane będą tylko te rozwiązania zadań, które Komisja uzna za czytelne.

Na rozwiązania czekamy do 13 kwietnia do godziny 24.00.
Autor pierwszego poprawnego rozwiazania otrzyma ksiązkę.

Zapraszamy do rywalizacji.

Pierwsze poprawne rozwiązanie nadesłał
Paweł Rajkiewicz.
Ponadto poprawne rozwiązania nadesłali
Janek Kiljański
Kamil Grudzień i
Tomasz Świerczewski.

Gratulujemy!

Czekamy na dalsze rozwiązania.