[wszyscy] Zapisy na Szósty Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki

From: 
brys@mini.pw.edu.pl
Kategoria: 
wszyscy
Do: 
brys@mini.pw.edu.pl
BCC: 
Headers: 

Drodzy Uczestnicy Zajęć MiNI Akademii Matematyki !

W sobotę 17 marca 2018, tuż przed kolejnymi zajęciami MiNI Akademii
Matematyki, o godzinie 13.00 w sali 311 w gmachu Wydziału MiNI PW,
rozegramy Szósty (i ostatni w tegorocznej edycji) Konkurs Ligi MiNI
Akademii Matematyki.
Zadania konkursowe dotyczyć będą tematyki omawianej
na poprzednich zajęciach MiNI Akademii Matematyki,
czyli modelowania matematycznego.

Konkurs będzie trwał 48 minut. Do rozwiązania będzie 12 zadań
testowych.
Przy każdym z nich trzeba będzie wskazać wszystkie poprawne odpowiedzi.

Do zdobycia będzie 12 punktów .
Końcowy wynik punktowy będzie obliczony przez pomnożenie wyniku
punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik
odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na
wszystkie zadania. Przez pierwsze 12 minut trwania Konkursu współczynnik
ten będzie wynosił 1. Potem współczynnik ten będzie malał liniowo
aż do osiągnięcia wartości 0.64 na koniec, czyli po 48 minutach.

Aby zapisać się na Szósty Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki
należy mieć założone i uaktywnione konto w Powszechnym Internetowym
Konkursie dla uczniów szkół średnich - Matematyka, na stronie:
https://konkurs.mini.pw.edu.pl
Po zalogowaniu się na to konto można zapisać się na Szósty Konkurs
Ligi MiNI Akademii Matematyki korzystając z poniższego linka:
https://konkurs.mini.pw.edu.pl/user/login?destination=/zadania_promo
Liczba miejsc ograniczona.O tym czy uczestnikowi uda się zapisać na
konkurs ligowy decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin Ligi MiNI Akademii Matematyki można znaleźć tutaj:
https://konkurs.mini.pw.edu.pl/node/13038

Uroczyste ogłoszenie wyników Szóstego Konkursu oraz wyników końcowych
Ligi MiNI Akademii Matematyki 2017/18 i wręczenie nagród najlepszym
uczestnikom odbędzie się bezpośrednio
po zakończeniu wykładu MiNI Akademii Matematyki (17 marca 2018, godz.
15.00, w sali 107).

Najlepsi w konkursie oraz w łącznej klasyfikacji Ligi
otrzymają atrakcyjne nagrody (gry planszowe, kalkulatory)
ufundowane przez sponsorów oraz uzyskają automatyczne promocje do
wyższych etapów
w Powszechnym Internetowym Konkursie dla
uczniów szkół średnich - Matematyka.

Pozdrawiamy
Organizatorzy.

Result: 
1