[wszyscy] Zapisy na Piąty Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki

From: 
brys@mini.pw.edu.pl
Kategoria: 
wszyscy
Do: 
brys@mini.pw.edu.pl
BCC: 
Headers: 

Drodzy Uczestnicy Zajęć MiNI Akademii Matematyki !

W sobotę 3 marca 2018, tuż przed kolejnymi zajęciami MiNI Akademii
Matematyki,
o godzinie 13.00 w sali 218 w gmachu Wydziału MiNI PW, rozegramy
Piąty Konkurs Ligi MiNi Akademii Matematyki.
Zadania konkursowe dotyczyć będą tematyki omawianej
na poprzednich zajęciach MiNI Akademii Matematyki,
czyli zastosowań matematyki w medycynie i nie tylko.

Konkurs będzie trwał 45 minut. Do rozwiązania będzie 10 zadań
testowych.
Przy każdym z nich trzeba będzie wskazać wszystkie poprawne odpowiedzi.

Do zdobycia będzie 10 punktów .
Końcowy wynik punktowy będzie obliczony przez pomnożenie wyniku
punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik
odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na
wszystkie zadania. Przez pierwsze 15 minut trwania Konkursu współczynnik
ten będzie wynosił 1. Potem współczynnik ten będzie malał liniowo
aż do osiągnięcia wartości 0.70 na koniec, czyli po 45 minutach.

Aby zapisać się na Piąty Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki
należy mieć założone i uaktywnione konto w Powszechnym Internetowym
Konkursie dla uczniów szkół średnich - Matematyka, na stronie:
https://konkurs.mini.pw.edu.pl
Po zalogowaniu się na to konto można zapisać się na Piąty Konkurs
Ligi MiNI Akademii Matematyki korzystając z poniższego linka:
https://konkurs.mini.pw.edu.pl/user/login?destination=/zadania_promo
Liczba miejsc ograniczona.O tym czy uczestnikowi uda się zapisać na
konkurs ligowy decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin Ligi MiNI Akademii Matematyki można znaleźć tutaj:
https://konkurs.mini.pw.edu.pl/node/13038

Najlepsi w każdym konkursie oraz w łącznej klasyfikacji Ligi
otrzymają atrakcyjne nagrody (tym razem będą to gry planszowe)
ufundowane przez sponsorów
oraz uzyskają automatyczne promocje do wyższych etapów
w Powszechnym Internetowym Konkursie dla
uczniów szkół średnich - Matematyka.

Konkurs odbywać się będzie w sali 218 w Gmachu Wydziału
Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny
Politechniki Warszawskiej).

Pozdrawiamy
Organizatorzy.

Result: 
1