[wszyscy] Zapisy na Czwarty Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki

From: 
brys@mini.pw.edu.pl
Kategoria: 
wszyscy
Do: 
brys@mini.pw.edu.pl
BCC: 
Headers: 

Drodzy Uczestnicy Zajęć MiNI Akademii Matematyki !

W sobotę 10 lutego 2018, po kolejnym wykładzie MiNI Akademii Matematyki,
o godzinie 15.45 w sali 218 w gmachu Wydziału MiNI PW, rozegramy
Czwarty Konkurs Ligi MiNi Akademii Matematyki.
Zadania konkursowe dotyczyć będą tematyki omawianej
na poprzednich zajęciach MiNI Akademii Matematyki,
czyli automatów komórkowych.

Konkurs będzie trwał 30 minut. Do rozwiązania będzie 5 zadań
testowych.
Przy każdym z nich trzeba będzie wskazać wszystkie poprawne odpowiedzi.

Do zdobycia będzie 5 punktów .
Końcowy wynik punktowy będzie obliczony przez pomnożenie wyniku
punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik
odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na
wszystkie zadania. Przez pierwsze 20 minut trwania Konkursu współczynnik
ten będzie wynosił 1. Potem współczynnik ten będzie malał liniowo

do osiągnięcia wartości 0.80 na koniec, czyli po 30 minutach.

Aby zapisać się na Czwarty Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki
należy mieć założone i uaktywnione konto w Powszechnym Internetowym
Konkursie dla uczniów szkół średnich - Matematyka, na stronie:
https://konkurs.mini.pw.edu.pl
Po zalogowaniu się na to konto można zapisać się na Czwarty Konkurs
Ligi MiNI Akademii Matematyki korzystając z poniższego linka:
https://konkurs.mini.pw.edu.pl/user/login?destination=/zadania_promo
Liczba miejsc ograniczona.O tym czy uczestnikowi uda się zapisać na
konkurs ligowy decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin Ligi MiNI Akademii Matematyki można znaleźć tutaj:
https://konkurs.mini.pw.edu.pl/node/13038

Najlepsi w każdym konkursie oraz w łącznej klasyfikacji Ligi
otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów
oraz uzyskają automatyczne promocje do wyższych etapów
w Powszechnym Internetowym Konkursie dla
uczniów szkół średnich - Matematyka

Konkurs odbywać się będzie w sali 218 w Gmachu Wydziału
Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny
Politechniki Warszawskiej).

Pozdrawiamy
Organizatorzy.

Result: 
1