[wszyscy] Zapisy na Drugi Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki

From: 
brys@mini.pw.edu.pl
Kategoria: 
wszyscy
Do: 
brys@mini.pw.edu.pl
BCC: 
Headers: 

Drodzy Uczestnicy Zajęć MiNI Akademii Matematyki

W sobotę 18 listopada 2017, tuż przed kolejnymi zajęciami, o
godzinie 13.00 ,
rozegramy Drugi Konkurs Ligi MiNi Akademii Matematyki.
Zadania konkursowe dotyczyć będą tematyki omawianej
na poprzednich zajęciach MiNI Akademii Matematyki czyli statystyki
matematycznej.

Konkurs będzie trwał 40 minut. Do rozwiązania będzie 10 zadań
testowych. Przy każdym z nich trzeba będzie wskazać wszystkie
poprawne
odpowiedzi.

Do zdobycia będzie aż 10 punktów !
Końcowy wynik punktowy będzie obliczony przez pomnożenie wyniku
punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik
odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na
wszystkie
zadania. Przez pierwsze 15 minut trwania Konkursu współczynnik ten
będzie wynosił 1. Potem współczynnik ten będzie malał liniowo aż
do
osiągnięcia wartości 0.75 na koniec czyli po 40 minutach.

Aby zapisać się na Drugi Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki
należy
mieć założone i uaktywnione konto w Powszechnym Internetowym
Konkursie
dla uczniów szkół średnich - Matematyka na stronie:
https://konkurs.mini.pw.edu.pl
Po zalogowaniu się na to konto można zapisać się na Pierwszy
Konkurs
Ligi MiNI Akademii Matematyki korzystając z poniższego linka:
https://konkurs.mini.pw.edu.pl/user/login?destination=/zadania_promo
Liczba miejsc ograniczona.O tym czy uczestnikowi uda się zapisać na
konkurs ligowy decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin Ligi MiNI Akademii Matematyki można znaleźć tutaj:
https://konkurs.mini.pw.edu.pl/node/13038

Najlepsi w każdym konkursie oraz w łącznej klasyfikacji Ligi
otrzymają
atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów oraz uzyskają
automatyczne
promocje do wyższych etapów w Powszechnym Internetowym Konkursie dla
uczniów szkół średnich - Matematyka

Konkurs odbywać się będzie w salach 301, 304 w Gmachu Wydziału
Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny
Politechniki Warszawskiej).

Pozdrawiamy
Organizatorzy.

Result: 
1