[wszyscy] Zapisy na Pierwszy Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki

From: 
brys@mini.pw.edu.pl
Kategoria: 
wszyscy
Do: 
brys@mini.pw.edu.pl
BCC: 
Headers: 

Drodzy Uczestnicy Zajęć MiNI Akademii Matematyki

W sobotę 4 listopada 2017, tuż przed kolejnymi zajęcia MiNI Akademii
Matematyki, o godzinie 13.00 , rozegramy Pierwszy Konkurs Ligi MiNi
Akademii Matematyki sprawdzający wiedzę matematyczną. Ale nie tylko.
Liczyć się będzie również strategia wyboru zadań i szybkość ich
rozwiązywania. O wyniku końcowym decydować będzie nie tylko liczba
poprawnie rozwiązanych zadań ale również czas. Zadania konkursowe
dotyczyć będą tematyki omawianej na poprzednich zajęciach MiNI Akademii
Matematyki (14 października 2017, prof. Krzysztof Chełmiński, Okręgi i
styczne). Konkurs będzie trwał 40 minut. Do rozwiązania będzie 5 zadań
testowych. Przy każdym z nich trzeba będzie wskazać wszystkie poprawne
odpowiedzi.

Końcowy wynik punktowy będzie obliczony przez pomnożenie wyniku
punktowego uzyskanego za rozwiązania zadań przez współczynnik
odpowiadający czasowi w jakim uczestnik zaznaczył odpowiedzi na wszystkie
zadania. Przez pierwsze 30 minut trwania Konkursu współczynnik ten
będzie wynosił 1. Potem współczynnik ten będzie malał liniowo aż do
osiągnięcia wartości 0.8 na koniec czyli po 40 minutach.

Aby zapisać się na Pierwszy Konkurs Ligi MiNI Akademii Matematyki należy
mieć założone i uaktywnione konto w Powszechnym Internetowym Konkursie
dla uczniów szkół średnich - Matematyka na stronie:
https://konkurs.mini.pw.edu.pl
Po zalogowaniu się na to konto można zapisać się na Pierwszy Konkurs
Ligi MiNI Akademii Matematyki korzystając z poniższego linka:
https://konkurs.mini.pw.edu.pl/user/login?destination=/zadania_promo
Liczba miejsc ograniczona.O tym czy uczestnikowi uda się zapisać na
konkurs ligowy decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin Ligi MiNI Akademii Matematyki można znaleźć tutaj:
https://konkurs.mini.pw.edu.pl/node/13038

Najlepsi w każdym konkursie oraz w łącznej klasyfikacji Ligi otrzymają
atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów oraz uzyskają automatyczne
promocje do wyższych etapów w Powszechnym Internetowym Konkursie dla
uczniów szkół średnich - Matematyka

Konkurs odbywać się będzie w salach 203,301, 304 w Gmachu Wydziału
Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny
Politechniki Warszawskiej).

Pozdrawiamy
Organizatorzy.

Result: 
1