Do czego informatyk używa kalkulatora ?

Prowadzący: dr Krzysztof Bryś

W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną różne systemy liczbowe używane w technice komputerowej: system dwójkowy (binarny), system szesnastkowy (heksadecymalny) i system ósemkowy (oktalny) oraz ich praktyczne zastosowania. Uczestnicy poznają zasady przeliczania liczb z jednego systemu na inny oraz dowiedzą się jak zdefiniowane są operacje arytmetyczne w różnych systemach liczbowych. Następnie będą mieli możliwość samodzielnego ćwiczenia zamiany zapisów liczb między różnymi systemami, wykonywania działań na liczbach zapisanych w różnych systemach przy użyciu kalkulatorów oraz możliwość zmierzenia się z problemami, które można rozwiązywać dzięki tym umiejętnościom. W drugiej części zajęć pokazane zostaną również inne mało znane funkcje popularnych kalkulatorów mające zastosowanie w różnych działach matematyki takich jak np. algebra, geometria analityczna, kombinatoryka oraz proste sztuczki, które można wykonywać przy ich użyciu. Zajęcia zorganizowane przy współpracy z firmą Zibi Casio, od której uczestnicy warsztatów otrzymają drobne upominki.

Opis: 
sobota, 23 września 2017, godz. 10.00, gmach MiNI, sala 101