Konkurs

Mini Akademia Matematyki ogłasza konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na projekt: "Mierzenie szczęścia".

Konkurs ma na celu danie możliwości wykazania inicjatywy uczniom, pokazania na przykładzie jak idee i narzędzia matematyczne mogą służyć do tworzenia produktów mających „praktyczne” zastosowania. Ma pokazać, w formie zabawy, na czym może polegać realizacja przedsięwzięcia, które powinno zawierać elementy o różnym charakterze: podstawy teoretyczne, organizacja i kierowanie realizacją projektu, tworzenie algorytmów i oprogramowania, planowanie wprowadzania produktu na rynek i inne.
Projekt powinien zawierać opis realizacji takiego przedsięwzięcia od pomysłu do wprowadzenia produktu do użytku.

Zawartość składanego jako praca konkursowa opracowania będzie zależała od inwencji zespołów – nie narzucamy tu ograniczeń - może zawierać między innymi:

  • Wyjaśnienie teoretyczne podstaw działania systemu inspirowane wykładem MiNI Akademii „Całka i szczęście” z dnia 8.05.2010. Konspekt wykładu jest dostępny na stronie internetowej MiNI Akademii.
  • Opis sposobu pobieranie informacji o nastroju użytkownika (z jego udziałem lub automatyczny).
  • Algorytm przetwarzania danych.
  • Sposób przetwarzania, prezentowania i wykorzystywania wyników.
  • Opis interfejsu użytkownika.
  • Potencjalne zastosowania. Plan wprowadzenia „produktu” na rynek.
  • Dokumentację realizacji projektu, w tym strukturę zespołu, role pełnione przez jego członków, napotkane trudności i sposoby ich pokonania, historię działania zespołu, której może towarzyszyć dokumentacja fotograficzna.

Jeśli grupa uczestnicząca w konkursie zrealizuje jakieś elementy projektowanego systemu, przeprowadzi badania, ankiety, czy inne przedsięwzięcia wykraczające poza sam rozbudowany projekt, to może to dołączyć do składanej pracy i będzie to wpływało na ocenę.

Uroczyste zakończenie konkursu, wraz z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród, odbędzie się podczas Inauguracyjnego spotkania MINI Akademii w październiku 2010. Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie Mini Akademii.

Regulamin konkursu

Tajemnice liczb pierwszych

W sobotę 29 maja 2010 o godz. 14.30 odbył się ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia. Wykład "Tajemnice liczb pierwszych" poprowadziła dr Barbara Roszkowska-Lech. Po wykładzie uczestnicy mieli możliwość wziąć udział w zajęciach warsztatowych.

Tego dnia odbyło się również uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia semestru letniego tym studentom MiNI Akademii Matematyki, którzy uczestniczyli w co najmniej dwóch zajęciach. Osoby, które nie mogły wziąć udziału w tej uroczystości mogą odbierać dyplomy w Sekretariacie Wydziału MiNI, pokój 207, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1, w dni robocze w godz. 10 -14.

Dowiedz się więcej oraz zobacz materiały do wykładu i warsztatów
Zobacz plakat
Zdjęcia

Całka i szczęście

W sobotę 8 maja 2010 o godz. 14.30 odbył się wykład, który poprowadził prof. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski (sala 219, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1).
Po wykładzie uczestnicy mieli możliwość wziąć udział w zajęciach warsztatowych.

Dowiedz się więcej oraz zobacz materiały do wykładu i warsztatów
Zobacz plakat
Zdjęcia

Regulamin konkursu znajduje się powyżej.

W geometrii odpowiedni rysunek to połowa sukcesu

W sobotę 10 kwietnia 2010 , o godz. 14.30 odbył się wykład, który poprowadził prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński ( sala 134 , Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1).
Wstęp wolny, na zajęcia warsztatowe trzeba się zapisać.
Po wykładzie uczestnicy mieli możliwość wziąć udział w zajęciach warsztatowych.

Dowiedz się więcej oraz zobacz zestawy zadań.
Zobacz plakat
Zdjęcia

Wykład inauguracyjny

W sobotę 13 marca 2010 r. o godz. 14.30 w sali 134 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1, odbył się wykład inauguracyjny MiNI Akademii Matematyki O kolorowaniu map i nie tylko map, który
poprowadził dr Konstanty Junosza-Szaniawski.
Po wykładzie uczestnicy mieli możliwość wziąć udział w zajęciach warsztatowych.

Więcej informacji
Zobacz plakat
Zdjęcia
Prezentacja z wykładu

Subskrybuje zawartość