Obóz matematyczny

W lipcu, razem z CXXII Liceum Ogólnokształcącym im I. Domeyki, organizujemy międzyszkolny obóz matematyczny dla uczniów ostatnich klas gimnazjum i I, II liceum. Obóz odbędzie się w dniach 02-11.07.2012.

Zapraszamy wszystkich młodych pasjonatów matematyki, którzy chcieliby rozpocząć wakacje od intelektualnej przygody z matematyką.
Zapewniamy ciekawe wykłady i warsztaty oraz mnóstwo dobrej zabawy z matematyką i nie tylko.
Tematyka tegorocznego obozu obejmować będzie zagadnienia z zakresu matematyki dyskretnej, kombinatoryki i teorii grafów.

Szczegółowy program, koszt i miejsce obozu podamy w terminie późniejszym.

Prosimy o wyrażenie wstępnej chęci uczestnictwa poprzez rejestrację (zobacz zakładka Zajęcia).

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc przeprowadzona zostanie rekrutacja i pierwszeństwo będa mieli
uczniowie, którzy regularnie uczęszczają na zajęcia MiNI Akademii. Ewentualnie przeprowadzimy konkurs/test rekrutacyjny.

Serdecznie zapraszamy!

Między wymiarami czyli rzecz o fraktalach

W sobotę 12 maja 2012 r. o godzinie 14.00 w sali 107 (audytorium) w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej), dr Agnieszka Badeńska wygłosiła wykład "Między wymiarami czyli rzecz o fraktalach".

W trakcie zajęć można było poznać odpowiedź na pytanie: jak odróżnić fraktal od nie-fraktala. Słuchacze dowiedzieli się co wspólnego z fraktalami mają kalafior, wycinanka łowicka i linia brzegowa Anglii, a także jak skonstruować prosty fraktal i wyznaczyć jego wymiar. Na warsztatach mieli okazję wykorzystać zdobytą wiedzę do konstruowania fraktali i poszukiwania ich wymiarów jedynie przy użyciu prostego kalkulatora.

Bezpośrednio po wykładzie odbyła się Uroczystość Zakończenia Roku Akademickiego 2011/12 na MiNI Akademii Matematyki. W jej trakcie zostały wręczone specjalnie przygotowane dyplomy tym, którzy uczestniczyli w większości zajęć w bieżącym roku akademickim.

Zdjęcia z wykładu i Uroczystości Zakończenia Roku Akademickiego na MiNI Akademii Matematyki

Materiały do zajęć (dla zalogowanych)

Nowe życie starych automatów.

W sobotę 14 kwietnia 2012 r. o godzinie 16.00 w sali 107 (audytorium) w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej), mgr Paweł Rzążewski wygłosił wykład "Nowe życie starych automatów".

Wykład poświęcony był matematycznym początkom informatyki, czyli dziedzinie zwanej teorią automatów. Automaty to abstrakcyjne maszyny, pozwalające nam w intuicyjny sposób opisywać i analizować zachowanie układów zmieniających się w czasie. Pomimo prostoty, automaty znajdują szerokie zastosowanie w informatyce, sztucznej inteligencji i innych dziedzinach. Po wykładzie odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy mieli okazję samodzielnie zaprojektować i zbadać automaty podobne do omówionych w trakcie wykładu.

Materiały dydaktyczne (dla uczestników)

Zdjęcia z zajęć

Prawda czy fałsz?

W sobotę 24 marca 2012 r. o godzinie 14.00 w sali 107 (audytorium) w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej), dr Grzegorz Sójka wygłosił wykład "Prawda czy fałsz? W poszukiwaniu paradoksów w matematyce".

Zajęcia poświęcone były z jednej strony przykładom twierdzeń zaprzeczających naszej intuicji, a z drugiej absurdalnym konsekwencjom niewłaściwego użycia narzędzi matematycznych. Po wykładzie tradycyjnie odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy mieli możliwość zetknąć się z zagadnieniami omawianymi na wykładzie.

Pobierz materiały do wykładu i warsztatów (tylko dla zapisanych uczestników)

Zdjęcia z zajęć

Co jest blisko, a co daleko?

W sobotę 10 marca 2012 r. o godzinie 14.30, w sali 107 (audytorium), w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75, dr Mariusz Zając wygłosił wykład Co jest blisko, a co daleko?.
Po wykładzie tradycyjnie odbyły się zajęcia warsztatowe.
Po raz pierwszy zajęcia odbyły się w nowo wybudowanym Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych mieszczącym się przy
ul. Koszykowej 75 (na Terenie Centralnym Politechniki Warszawskiej).

Wszystkie kolejne zajęcia MiNI Akademii Matematyki będą się odbywać w tym gmachu.

Zadania z warsztatów - dostępne tylko dla zalogowanych

Zdjęcia z zajęć

Matematyka współczesna dla myślących laików

Zachęcamy (wraz z Autorem) do lektury książki P. Strzeleckiego Matematyka współczesna dla myślących laików, wydawnictwa UW.

Okładka ksiązki

Fragment ksiązki

O najmocniejszym twierdzeniu geometrii

W sobotę 11 lutego 2011 o godzinie 14.00 w sali 134 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, pl.Politechniki 1, prof. Krzysztof Chełmiński wygłosił wykład "O Najmocniejszym Twierdzeniu Geometrii". Fakt, iż odcinki styczne poprowadzone do okręgu z danego punktu są sobie równe, nosi nazwę Najmocniejszego Twierdzenia Geometrii. Na wykładzie zaprezentowane zostanie zastosowanie tego faktu w dowodach kilku ważnych twierdzeń geometrycznych.

Po wykładzie tradycyjnie odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy mieli możliwość samodzielnie zastosować to Twierdzenie, rozwiązując wiele ciekawych zadań geometrycznych.

Zadania z zajęć warsztatowych.

Zdjęcia z zajęć

MiNI Akademia 2012

Rok dwa tysiące dwunasty zapowiada się arcyciekawie! Zachęcamy Was do zapoznania się ze zwiastunami naszych planowanych zajęć w ramach MiNI Akademii Matematyki. Zapraszamy też na najbliższe zajęcia które odbędą się jak zwykle w sobotę już 11.02!

 1. 11.02.2012: Prof. Krzysztof Chełmiński, O Najmocniejszym Twierdzeniu Geometrii
  Fakt, iż odcinki styczne poprowadzone do okręgu z danego punktu są sobie równe, nosi nazwę Najmocniejszego Twierdzenia Geometrii. Na wykładzie zaprezentowane zostanie zastosowanie tego faktu w dowodach kilku ważnych twierdzeń geometrycznych. Z kolei na warsztatach samodzielnie zastosujecie to Twierdzenie, rozwiązując wiele ciekawych zadań geometrycznych.

  Jak się zapisać?

 2. 10.03.2012: Dr Mariusz Zając, Co jest blisko, a co daleko?
  O różnych sposobach mierzenia odległości, czyli o różnych metrykach, ich własnościach i zastosowaniach (geometrycznie, czyli np. na płaszczyźnie, ale być może nie tylko).
 3. 24.03.2012: Dr Grzegorz Sójka, Prawda czy fałsz? W poszukiwaniu paradoksów w matematyce
  Wykład poświęcony będzie z jednej strony przykładom twierdzeń matematycznych zaprzeczających naszej intuicji, a z drugiej absurdalnym konsekwencjom niewłaściwego użycia narzędzi matematycznych takich jak dowody indukcyjne. Na warsztatach spróbujemy zmierzyć się z różnymi paradoksami.
 4. 14.04.2012: Mgr Paweł Rzążewski, Nowe życie starych automatów
  Wykład poświęcony będzie matematycznym początkom informatyki, czyli dziedzinie zwanej teorią automatów. Automaty to abstrakcyjne maszyny, pozwalające nam w intuicyjny sposób opisywać i analizować zachowanie układów zmieniających się w czasie. Pomimo prostoty, automaty znajdują szerokie zastosowanie w informatyce, sztucznej inteligencji i innych dziedzinach. Poznacie podstawowe typy automatów i zobaczycie, do czego można je stosować (co nieraz okaże się zaskakujące!). Na warsztatach będziecie mieli okazję samodzielnie zaprojektować i zbadać automaty podobne do omówionych w trakcie wykładu.
 5. 12.05.2012: Dr Agnieszka Badeńska, Między wymiarami czyli rzecz o fraktalach
  Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: jak odróżnić fraktal od nie-fraktala. Dowiemy się także, co wspólnego z fraktalami mają kalafior, wycinanka Łowicka i linia brzegowa Anglii, a także jak skonstruować prosty fraktal i wyznaczyć jego wymiar. Na warsztatach wykorzystamy zdobytą wiedzę do konstruowania fraktali i poszukiwania ich wymiarów jedynie przy użyciu prostego kalkulatora.
 6. 20.10.2012: Dr Leszek Sidz, Twierdzenia Cevy i Menelausa
  Bardzo często w geometrii powstają pytania, czy trzy punkty leżą na jednej prostej, bądź też czy trzy odcinki przecinają się w jednym punkcie. Twierdzenia omówione w czasie wykładu podają warunki algebraiczne pomocne do udzielenia odpowiedzi na te pytania. Są one z tego powodu bardzo przydatne w wielu ciekawych zadaniach.
 7. 17.11.2012: Dr Paweł Stacewicz, Czy komputery mogą być nieobliczalne?
  Wykład odwołuje się do jednego z esejów książki wykładowcy (pod tym samym tytułem). Opowieść o złożoności obliczeniowej algorytmów, algorytmach stabilnych i niestabilnych, a także o problemach nierozwiązywalnych algorytmicznie, czyli nieobliczalnych.
 8. 8.12.2012: Dr Rafał Górak, Jak grać aby wygrać. Kilka słów o grach kombinatorycznych
  Gry kombinatoryczne to takie, które nie mają w sobie żadnego pierwiastka losowości, oraz w których wszystkie informacje dostępne są dla obu graczy. Dobrze nam znane przykłady to: warcaby, szachy czy też Go. W czasie wykładu omówione zostaną niektóre z gier, w których (z pewnym trudem) możemy znaleźć strategię wygrywającą. Ponadto, na przykładzie dość skomplikowanej gry Go zobaczymy, gdzie kombinatoryczna teoria gier ma zastosowanie, a gdzie jest ona niewystarczająca. Z kolei w trakcie warsztatów nauczymy się znajdować strategię dla pewnej szczególnej klasy gier, które rozgrywane są na stosach.

  Przykład do przemyślenia przed zajęciami: Wyobraźmy sobie, że dwóch graczy usuwa naprzemiennie 1, 2 lub 5 elementów ze stosu. Przegrywa ten z graczy, który nie może wykonać ruchu. Załóżmy, że początkowa liczba elementów na stosie to 2012. Który z graczy (pierwszy czy drugi) ma strategię wygrywającą?

Zapraszamy!

Kolejne zajęcia MiNI Akademii w nowym roku

W 2012 roku planujemy kolejne zajęcia MiNI Akademii Matematyki. Ruszamy w sobotę 11 lutego 2012 wykładem prof. Krzysztofa Chełmińskiego "O najsilniejszym twierdzeniu geometrii".

Szczegóły wkrótce.

MiNI Akademia Matematyki życzy Wam Owocnych Świąt oraz Pełnego przygód i wyzwań Nowego Roku!


O rekurencji i nie tylko

W sobotę 10 grudnia 2011 o godzinie 14.00 w sali 134 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1, dr Krzysztof Bryś wygłosił wykład "O rekurencji i nie tylko". Po wykładzie tradycyjnie odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy mieli możliwość samodzielnie zmierzyć się z problemami analogicznymi do omawianych na wykładzie.

W trakcie wykładu została zaprezentowana idea rozwiązywania problemów za pomocą algorytmów rekurencyjnych. Uczestnicy poznali sposoby tworzenia i rozwiązywania zależności rekurencyjnych. Porównane zostały rekurencyjne i nierekurencyjne metody rozwiązywania przykładowych problemów. Słuchacze dowiedzieli się między innymi jak można rekurencyjnie zdobyć pilnie strzeżoną twierdzę, w jaki sposób króliki przyczyniły się do rozwoju metod rozwiązywania równań rekurencyjnych, jak obliczyć kiedy nastąpi koniec świata według mnichów tybetańskich oraz jak niechcący można udowodnić, że wszystkie koty są czarne.

Zdjęcia z wykładu

Materiały z wykładu i warsztatów - dostępne tylko dla zalogowanych

Rozpoczęła się XIII edycja Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich - Matematyka

Zapraszamy do wzięcia udziału w Powszechnym Internetowym Konkursie z Matematyki organizowanym przez Wydział MiNI.

Konkurs daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności matematycznych. Do finału, który odbędzie się w kwietniu na Politechnice Warszawskiej, można dojść bez wychodzenia z domu!

Do wygrania: indeksy Politechniki Warszawskiej, stypendium Fundacji Rodziny Maciejko na pierwszy rok studiów, sprzęt komputerowy ufundowany przez Rektora Politechniki Warszawskiej, kalkulatory CASIO, nagrody książkowe od PWN.

Więcej informacji na stronie: www.konkurs.mini.pw.edu.pl

Najmniejsze, największe i co z tego wynika

W sobotę 19 listopada 2011 dr Barbara Roszkowska-Lech wygłosiła wykład "Najmniejsze, największe i co z tego wynika" (sala 134, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1). Po wykładzie odbyły się zajęcia warsztatowe, w trakcie których ich uczestnicy mieli okazję do samodzielnego zmierzenia się z problemami o różnym stopniu trudności

Zdjęcia z wykładu

Dostępne są już materiały z wykładu i ćwiczeń

Inauguracyjne zajęcia Mini Akademia Matematyki w roku szkolnym 2011/2012

W sobotę 22 października 2011 r. o godzinie 14.00 w sali 134 (Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1) wykładem dr Pawła Stacewicza „Maszyny Turinga, rzecz o matematycznych początkach informatyki” zainaugurowaliśmy zajęcia MiNI Akademii Matematyki w roku szkolnym 2011/2012. Po wykładzie, zgodnie z tradycją, odbyły się zajęcia warsztatowe.

Zdjęcia z wykładu

Zaproszenie na kolejne zajęcia

Zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją kolejnych wykładów na temat arcyciekawych zagadnień matematycznych!

W najbliższym czasie zapraszamy na zajęcia Maszyny Turinga, rzecz o matematycznych początkach informatyki (22 października), Najmniejsze, największe i co z tego wynika (19 listopada) oraz O rekurencji i nie tylko (10 grudnia).

Po Nowym Roku planujemy kolejne wykłady.

Do zobaczenia!

MiNI Festiwal Nauki

Zapraszamy słuchaczy MiNI Akademii Matematyki w dniu 25 wrzesnia 2011 godz. 10.00-15.00 na zajęcia MiNI Festiwalu Nauki w ramach XV Festiwalu Nauki.

Program MiNI Festiwalu

10.00-10.45 Kolorowa Kryptografia, wykład sala 219

11.00-11.45 Jak powstaje trzeci wymiar? warsztaty sale 317, 317a. Na zajęcia obowiązują zapisy.: liczba miejsc w pracowni komputerowej jest ograniczona.

12.00-12.45 Jak powstaje trzeci wymiar? warsztaty sale 317, 317a Na zajęcia obowiązują zapisy.: liczba miejsc w pracowni komputerowej jest ograniczona.

11.00-12.45 Zabawy z logika i matematyką sale 221, 222

13.00-13.45 Wojna stałych, wykład sala 219

14.00-14.45 Między Bachem a Banachem, wykład sala 219

Szczegółowy program MiNI Festiwalu Nauki

Subskrybuje zawartość