Liga Zadaniowa MiNI Akademii Matematyki zadanie 5

Zadanie 5 jest już dostępne w zakładce Liga zadaniowa.
Jak zwykle pierwsze dwie osoby które nadeślą poprawne rozwiązanie otrzymają nagrody książkowe
ufundowane przez wyd Prószyński i S-Ka
Ian Steward, "Krowy w labiryncie" oraz Michio Kaku, "Kosmos Einsteina".

Ciągle jeszcze można rozwiązywać zadanie 4.

Mamy już pierwsze poprawne rozwiązanie zadania.

Jego autorem jest Piotr Żebrowski, który otrzymuje książkę Ian Steward, "Krowy w labiryncie" oraz 10 punktów w naszym rankingu.

Autorem drugiego poprawnego rozwiązania i właścicielem książki Michio Kaku, "Kosmos Einsteina" jest Jakub Moczarski. Zdobywa On tez 9 punktów w rankingu.

Trzecie poprawne rozwiązanie nadesłał Konrad Majewski: 8 punktów.

Czwarte rozwiązanie Krzyś Zakrzewski 7 punktów

Czekamy na następne rozwiązania.

Uwaga. Sprawdzajcie dokładnie co nam wysyłacie, bo dostajemy rozwiązania z błędami i nawet jak przypuszczamy, że to błąd w przepisywaniu to takiego rozwiązania nie możemy uznać.

Kolejne poprawne rozwiązania Daniel Oklesiński 6 punktów
oraz Maria Banel 5 punktów

Co by było, gdybyśmy mieli po 8 palców ?

W sobotę 16 marca 2013 r. o godzinie 14.00 w sali 107 (audytorium) w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej) odbył się wykład dr Grzegorza Sójki "Co by było, gdybyśmy mieli po 8 palców?".

Wykład dotyczył różnych systemów liczenia. Początek stanowił krótki rys historyczny. Dalsza część wykładu poświęcona była prezentacji stosowanych do dziś systemów niedziesiątkowych (podział godziny, system binarny w informatyce). Na zakończenie miały miejsce rozważania na temat: jak byśmy liczyli gdyby za podstawę przyjąć nie 10 a np. 7 czy 16.

Po wykładzie i 15-minutowej przerwie, około godziny 15.30, tradycyjnie odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy próbowali samodzielnie rozwiązać zadania o różnym stopniu trudności związane z tematyką wykładu.

Galeria zdjęć

Materiały dydaktyczne

Liga Zadaniowa MiNI Akademii Matematyki zadanie 4

Kolejne zadanie Ligii zadaniowej jest już opublikowane.
Jak zwykle na pierwsze dwie osoby które prześlą poprawne rozwiązania na adres miniliga@mini.pw.edu.pl czekają nagrody książkowe: książka Krzysztofa Ciesielskiego 102 zadania dla małych średnich i dużych miłośników matematyki ufundowana przez Wydawnictwo Szkolne Omega z autografem autora oraz książka Douglasa Fieldsa, Drugi mózg Wydawnictwa Prószyński i spółka.

Powodzenia!

Książka Krzysztofa Ciesielskiego 102 zadania dla małych średnich i dużych miłośników matematyki jest już własnością Konrada Majewskiego .

Gratulujemy poprawnego rozwiązania.
Czekamy na następne.

Pierwsze zajęcia MiNI Akademii Matematyki w 2013 roku

W sobotę 2 marca 2013 r. o godzinie 14.00 w sali 107 (audytorium) w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej) wykładem prof. Krzysztofa Chełmińskiego "Niezmienniki i półniezmienniki w zadaniach", rozpoczęliśmy semestr letni 2012/13 na MiNI Akademii Matematyki.

W trakcie wykładu zaprezentowane zostały przykłady wykorzystania niezmienników i półniezmienników w zadaniach matematycznych. Metoda ta jest bardzo przydatna w rozwiązywaniu zadań konkursowych i olimpijskich.

Po wykładzie i 15-minutowej przerwie, około godziny 15.15, tradycyjnie odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy samodzielnie próbowali rozwiązać zadania o różnym stopniu trudności związane z tematyką wykładu.

Materiały dydaktyczne (dla zalogowanych)

Galeria zdjęć

Liga Zadaniowa MiNI Akademii Matematyki zadanie 3

W niedzielę 9 grudnia 2012 o godzinie 18.00 opublikujemy kolejne zadanie Ligii zadaniowej MiNI Akademii Matematyki. Jak zwykle na pierwsze dwie osoby które prześlą poprawne rozwiązania na adres miniliga@mini.pw.edu.pl czekają nagrody książkowe: książki Iana Stewarda Jak pokroić tort i inne zagadki matematyczne oraz Krowy w labiryncie
Powodzenia!

Nagroda książka Iana Stewarda Jak pokroić tort i inne zagadki matematyczne jest już własnością Piotra Żebrowskiego. Gratulujemy.
Piotr poprawnie rozwiązał tez zadanie 1 i zdobył za nie 6 punktów.
Przypominamy, ze ciągle można rozwiązywać zadania 1 i 2.

Czekamy na kolejne rozwiązania.

Jak grać aby wygrać ?

W sobotę 8 grudnia 2012 r. o godzinie 14.00 odbył się wykład dr Rafała Góraka "Jak grac aby wygrać? Kilka słów o grach kombinatorycznych" (sala 107, audytorium, w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 - Teren Centralny Politechniki Warszawskiej),.

Gry kombinatoryczne to takie, które nie mają w sobie żadnego pierwiastka losowości, oraz w których wszystkie informacje dostępne są dla obu graczy. Dobrze nam znane przykłady to: warcaby, szachy czy też Go. W czasie wykładu omówione zostaną niektóre z gier, w których (z pewnym trudem) możemy znaleźć strategię wygrywającą. Ponadto, na przykładzie dość skomplikowanej gry Go zobaczymy, gdzie kombinatoryczna teoria gier ma zastosowanie, a gdzie jest ona niewystarczająca. Z kolei w trakcie warsztatów nauczymy się znajdować strategię dla pewnej szczególnej klasy gier, które rozgrywane są na stosach.

Po wykładzie tradycyjnie odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy mieli możliwość samodzielnie zmierzyć się z problemami, zadaniami i łamigłówkami związanymi z zagadnieniami omawianymi na wykładzie.

Zdjęcia

Materiały dydaktyczne

Rozpoczyna się XV edycja Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich - Matematyka

Zapraszamy do wzięcia udziału w Powszechnym Internetowym Konkursie z Matematyki organizowanym przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Konkurs daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności matematycznych. Do finału, który odbędzie się w kwietniu na Politechnice Warszawskiej, można dojść bez wychodzenia z domu!

Do wygrania: indeksy Politechniki Warszawskiej, stypendium Fundacji Rodziny Maciejko na pierwszy rok studiów, sprzęt komputerowy ufundowany przez Rektora Politechniki Warszawskiej, kalkulatory CASIO, nagrody książkowe od PWN.

Więcej informacji na stronie: www.konkurs.mini.pw.edu.pl

Liga Zadaniowa MiNI Akademii Matematyki zadanie 2

W niedzielę 18 listopada 2012 o godzinie 12.00 na odpowiedniej podstronie MiNI Akademii Matematyki opublikowaliśmy drugie zadanie do rozwiązania.
Nagrody na tym etapie konkursu to jak zwykle książki:
Witolda Marciszewskiego i Pawła Stacewicza "Umysł. komputer, Świat", ufundowana przez jednego z Autorów
oraz Marka Kordosa, "O Matematyku, rycerzu Gwiazdy Pitagorejskiej". ufundowana przez Wydawnictwo Szkolne Omega.

Otrzymaliśmy już pierwsze poprawne rozwiązanie. Jego autorem jest Daniel Oklesiński .
Gratulujemy!

Otrzymaliśmy też rozwiązania tylko w części prawidłowe. Ich autorzy mają jeszcze szansę na poprawienie rozwiązania i przysłanie go ponownie.
Autorem drugiego poprawnego rozwiązania jest Krzysztof Zakrzewski, który otrzyma książkę Marka Kordosa.

Krzysztof Zakrzewski został liderem rankingu Ligii zadaniowej.

Ponieważ napłynęło kilka rozwiązań częściowo poprawnych (które można jeszcze poprawić), chcielibyśmy wyjaśnić dokładniej, co powinno zawierać poprawne rozwiązanie. Są to następujące elementy:

1) określenie, ile rozwiązań ma podane równanie;
2) znalezienie (metodą bisekcji) obydwu rozwiązań przybliżonych lub tego tylko, które ma sens ze względu na punkt B zadania (kolejne kroki metody należy "rozpisać");
3) określenie, ile dokładnie iteracji (krokow bisekcji) potrzeba było (przy wybranym samodzielnie przedziale początkowym), aby uzyskać rozwiązanie przybliżające rozwiązanie dokładne z dokładnością trzech miejsc po przecinku (chodzi o dokładność przybliżenia);
4) precyzyjne sformułowanie wniosków co do szybkości algorytmów A1 i A2 dla różnych n (tzn. dla jakich n, który algorytm jest szybszy od którego).

Autorzy niepełnych rozwiazań mogą je jeszcze uzupełnić.

Prowadzący wykład, dr Paweł Stacewicz, serdecznie zaprasza do dyskusji w blogu internetowym, gdzie istnieją dwa wpisy dotyczące wykładu "Nieobliczalne i nieobliczalni" oraz "Nieobliczalność i złożoność". http://blog.marciszewski.eu

Czy komputery mogą być nieobliczalne?

W sobotę 17 listopada 2012 r. o godzinie 14.00 odbył się wykład dr Pawła Stacewicza "Czy komputery mogą być nieobliczalne" (sala 107 ,audytorium, w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 - Teren Centralny Politechniki Warszawskiej),.

Była to opowieść o złożoności obliczeniowej algorytmów, algorytmach stabilnych i niestabilnych, a także o problemach nierozwiązywalnych algorytmicznie, czyli nieobliczalnych.

Po wykładzie tradycyjnie odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy mieli możliwość samodzielnie zmierzyć się z problemami, zadaniami i łamigłówkami związanymi z zagadnieniami omawianymi na wykładzie.

Materiały dydaktyczne do wykładu

zdjęcia

Liga Zadaniowa MiNI Akademii Matematyki zadanie 1

W poniedziałek 22 października 2012 o godzinie 18.00 na odpowiedniej podstronie MiNI Akademii Matematyki pojawiło się pierwsze zadanie do rozwiązania.
Do tej pory wpłynęły trzy rozwiązania. Niestety żadne z nich nie jest poprawne.

Piękna książka czeka na osobę, która pierwsza przyśle poprawne rozwiązanie.
Uczniowie, którzy przysłali rozwiązania z błędem mają jeszcze szansę. Możecie poprawić swoje rozwiązanie.

Pierwsze poprawne rozwiązanie otrzymaliśmy w niedzielę 28. 10.2012.

Autorem rozwiązania i od teraz właścicielem pięknej książki
Michała Szurka "Gawędy matematyczne na każdy dzień miesiąca" z autografem autora jest

Łukasz Bożyk

Postanowiliśmy nagrodzić jeszcze jedno bardzo ładne rozwiązanie.
Pierwsze w którym wykorzystano Twierdzenie prezentowane na wykładzie. Autorem drugiego poprawnego rozwiązania jest

Krzyś Zakrzewski.

Nagrodą jest książka Iana Stewarta "Jak pokroić tort i inne zagadki matematyczne" ufundowana przez wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Gratulujemy.

Nagrody wręczymy zwycięzcom na następnych zajęciach MiNI Akademii.

Mamy już trzecie dobre rozwiazanie. Jego autorem jest Konrad Majewski.

Czekamy na kolejne rozwiazania. Ciągle jeszcze można zdobyć punkty w rankingu.

Szczegóły dotyczące Ligi Zadaniowej można znaleźć w Regulaminie Ligi Zadaniowej MiNI Akademii Matematyki

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego na MiNI Akademii Matematyki

W sobotę 20 października 2012 r. o godzinie 14.00 w sali 107 (audytorium) w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny Politechniki Warszawskiej), wykładem dr Leszka Sidza "Twierdzenia Cevy i Menelausa" zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki na MiNI Akademii Matematyki.

Bardzo często w geometrii powstają pytania, czy trzy punkty leżą na jednej prostej, bądź też czy trzy odcinki przecinają się w jednym punkcie. Twierdzenia omówione w czasie wykładu podają warunki algebraiczne pomocne do udzielenia odpowiedzi na te pytania.Są one z tego powodu bardzo przydatne w wielu ciekawych zadaniach.

Po wykładzie odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy mieli możliwość samodzielnie zmierzyć się z problemami, zadaniami i łamigłówkami związanymi z zagadnieniami omawianymi na wykładzie.

Pobierz zestaw zadań (dla uczestników)

MiNI Akademia - Propozycje na jesień i zimę 2012 r.

Oto jakie wykłady mamy w programie po tegorocznych słonecznych wakacjach:

 1. 20.10.2012: godz.14.00 Dr Leszek Sidz, Twierdzenia Cevy i Menelausa

  Bardzo często w geometrii powstają pytania, czy trzy punkty leżą na jednej prostej, bądź też czy trzy odcinki przecinają się w jednym punkcie. Twierdzenia omówione w czasie wykładu podają warunki algebraiczne pomocne do udzielenia odpowiedzi na te pytania. Są one z tego powodu bardzo przydatne w wielu ciekawych zadaniach.

 2. 17.11.2012: godz. 14.00 Dr Paweł Stacewicz, Czy komputery mogą być nieobliczalne?

  Wykład odwołuje się do jednego z esejów książki wykładowcy (pod tym samym tytułem). Opowieść o złożoności obliczeniowej algorytmów, algorytmach stabilnych i niestabilnych, a także o problemach nierozwiązywalnych algorytmicznie, czyli nieobliczalnych.

 3. 8.12.2012: godz.14.00 Dr Rafał Górak, Jak grać aby wygrać. Kilka słów o grach kombinatorycznych

  Gry kombinatoryczne to takie, które nie mają w sobie żadnego pierwiastka losowości, oraz w których wszystkie informacje dostępne są dla obu graczy. Dobrze nam znane przykłady to: warcaby, szachy czy też Go. W czasie wykładu omówione zostaną niektóre z gier, w których (z pewnym trudem) możemy znaleźć strategię wygrywającą. Ponadto, na przykładzie dość skomplikowanej gry Go zobaczymy, gdzie kombinatoryczna teoria gier ma zastosowanie, a gdzie jest ona niewystarczająca. Z kolei w trakcie warsztatów nauczymy się znajdować strategię dla pewnej szczególnej klasy gier, które rozgrywane są na stosach.

  Przykład do przemyślenia przed zajęciami: Wyobraźmy sobie, że dwóch graczy usuwa naprzemiennie 1, 2 lub 5 elementów ze stosu. Przegrywa ten z graczy, który nie może wykonać ruchu. Załóżmy, że początkowa liczba elementów na stosie to 2012. Który z graczy (pierwszy czy drugi) ma strategię wygrywającą?

Zapraszamy!

MiNI Festiwal Nauki

Zapraszamy na proponowane przez nas wykłady i warsztaty w ramach Festiwalu Nauki!

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
ul. Koszykowa 75 (Nowy Gmach Wydziału)

30 września 2012 r.

Tematyka wykładów i warsztatów:

 • 249. Fraktalne kształty natury – A. Badeńska, 30 IX godz. 10, W

  Co ma wspólnego kalafior z matematyką? Jak długa jest linia brzegowa Anglii? Dlaczego paprotka jest fraktalna? Co to znaczy, że wymiar zbioru fraktalnego jest ułamkowy? Dlaczego graficy komputerowi lubią fraktale?

 • 250. Korsarze matematyki – K. Bryś, P. Naroski, T. Brengos, P. Rzążewski, 30 IX godz. 11, W

  Świat pirackich zwyczajów panujących w matematyce. O tym, jak pirackie szeregi kradną wartości znanych funkcji i jak pomagają im w tym tak prostackie funkcje jak wielomiany.

 • 251. Jak powstaje trzeci wymiar? – J. Porter-Sobieraj z zespołem, 30 IX godz. 12, 13, Wa

  Jak wygenerować trójwymiarowy obraz w grafice komputerowej? Eksperymenty z użyciem okularów przybliżą pojęcie perspektywy, zasadę otrzymywania i łączenia kolorów oraz złudzenia optyczne.
  OBOWIĄZUJĄ ZAPISY NA WARSZTATY

 • 252. Archipelag Matematyki: niezwykłe zjawiska matematyczne – B. Roszkowska-Lech z zespołem Koła Naukowego Matematyki, 30 IX godz. 12, 13, Wa, P

  Czy kwadrat ma więcej punktów niż bok? Jak dostać się za darmo na drugą stronę kuli ziemskiej? Ile ważą liczby wymierne? Na te i inne pytania poznamy odpowiedź w czasie prezentacji projektu Archipelag Matematyki.
  OBOWIĄZUJĄ ZAPISY NA WARSZTATY

 • 253. Wbrew zdrowemu rozsądkowi, czyli w poszukiwaniu absurdów w matematyce – G. Sójka, 30 IX godz. 14, W

  Twierdzenia z różnych działów matematyki, które stoją w jawnej sprzeczności z naszą intuicją.

 • 254. Liczby i słowa – J. Grytczuk, 30 IX godz. 15, W

  O ciągach rekurencyjnych definiowanych przez reguły o posmaku lingwistycznym. Poznamy kilka najdziwniejszych okazów takich ciągów.

Obóz matematyczny odwołany

Z ogromną przykrością informujemy, że z powodu niedostatecznego zainteresowania jesteśmy zmuszeni odwołać międzyszkolny obóz matematyczny, który chcieliśmy zorganizować w lipcu.

Bardzo przepraszamy tych wszystkich, którzy oczekiwali na "matematyczne" spędzenie pierwszej połowy lipca z MiNI Akademią Matematyki.

Z decyzją o odwołaniu obozu zwlekaliśmy starając się zaproponować Wam alternatywny sposób "matematycznego" spędzenia tego okresu ale niestety również te nasze wysiłki nie zakończyły się powodzeniem

Obiecujemy, że w przyszłości podejmiemy jeszcze próby zorganizowania podczas kolejnych wakacji obozu letniego (w jakimś pięknym zakątku Polski) bądź szkoły letniej (w Warszawie)

Życzymy (mimo wszystko) udanych wakacji.

Ankieta 2011/2012

Drodzy Uczniowie, dziękujemy za udział w zajęciach MiNI Akademii Matematyki prowadzonych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Dziękujemy także za wypełnienie ankiety.
Wśród wypełniających rozlosowaliśmy:
- książkę Iana Stewarda "Jak pokroić tort i inne zagadki matematyczne",
- 2 koszulki z logiem MiNI Akademii,
- 3 pendrivy z logiem wydziału MiNI,
- 5 długopisów z logiem wydziału MiNI.

Wyniki losowania, które odbyło się 4 czerwca 2012:

książka Iana Stewarta "Jak pokroić tort i inne zagadki matematyczne"

1. Łukasz Korzeniowski

koszulki z logiem MiNI Akademii Matematyki

1. Jan Żak
2. Jacek Dobrowolski

Pendrivy z logiem wydziału MiNI

1. Anna Czekaj
2. Piotr Czernecki
3. Adam Kosowski

Długopisy z logiem Wydziału MiNI:

1. Weronika Hryniewska
2. Katarzyna Supeł
3. Adam Smolik
4. Piotr Walter
5. Robert Pawelec

O sposobie odbioru nagród osoby nagrodzone powiadomimy mailem.

Wszystkim, którzy wypełnili ankietę bardzo dziękujemy. Życzymy Wam wspaniałych wakacji i zapraszamy na kolejne zajęcia w październiku.

Subskrybuje zawartość